Recht op loon bij zwangerschapsverlof?

6 sep 2023

Sandra is 3 maanden zwanger.

“Proficiat!”


Je vraagt haar om dit ook tijdig bij HR te melden en gaat over tot de orde van de dag.

Sandra krijgt geen uitleg over belangrijke zaken zoals nachtdiensten of extra rust tijdens de zwangerschap. Ook het loon tijdens het bevallingsverlof is niet ter sprake gekomen.

Wanneer Sandra met bevallingsverlof gaat, komt ze erachter dat ze minder loon krijgt dan haar normale loon. Hoe dit komt zal ik uitleggen in deze blog.

Recht op een Ziektewet uitkering

Sandra heeft tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof geen recht op loondoorbetaling van haar werkgever. Dit is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (Wazo), die duidelijk stelt dat tijdens deze periode de werkgever niet verplicht is om het loon door te betalen. Dit lijkt misschien op het eerste gezicht opmerkelijk, maar de wet voorziet in een vangnet in de vorm van een Ziektewetuitkering.

Sandra heeft in die periode namelijk wel recht op een Ziektewetuitkering van het UWV, gebaseerd op 100% van het dagloon. Dit is een belangrijke financiële steun voor vrouwen, die garandeert dat zij tijdens hun verlof niet zonder inkomen komen te zitten. Het dagloon wordt berekend op basis van het SV-loon dat Sandra verdiende voordat het verlof begon.

Meestal betaalt het UWV deze uitkering aan de werkgever, die dit vervolgens doorbetaalt aan de werknemer. Deze regeling is ontworpen om het administratieve proces te vereenvoudigen en zorgt ervoor dat de werknemer haar reguliere loonbetalingen blijft ontvangen, ook al komt het geld feitelijk van het UWV.

Echter, als het loon van Sandra meer is dan het maximum dagloon dat door het UWV wordt gehanteerd, ben je als werkgever niet verplicht om dit deel te betalen. Uiteraard kun je beslissen om dit wel te doen als goed werkgever. Deze aanvulling wel verplicht zijn op basis van de cao of een afspraak die is gemaakt in de arbeidsovereenkomst.

Mijn advies

Plan een afspraak in met Sandra en leg haar proactief en duidelijk uit wat haar rechten zijn tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Leg uit hoe het zit met de loonbetaling tijdens haar verlof. Benadruk dat ze recht heeft op een Ziektewetuitkering van het UWV, die 100% van haar dagloon dekt tot een bepaald maximum, en licht toe hoe dit in haar specifieke geval zal uitwerken.

Vergeet niet om ook andere arbeidsvoorwaarden te betrekken in dit gesprek zoals een lease auto of bonusregeling. Leg uit of en hoe deze arbeidsvoorwaarden worden beïnvloed tijdens haar verlof. Kan Sandra gebruik blijven maken van de lease auto tijdens haar verlof? En heeft zij recht op haar bonus die zij normaliter ook zou ontvangen einde van het jaar?

Door dit alles duidelijk en proactief met Sandra te bespreken, zorg je ervoor dat zij precies weet wat ze kan verwachten. Dit voorkomt misverstanden en draagt bij aan een positieve werksfeer.

wetenswaardig hr chantal profielfoto

Chantal: HR & Juridisch Advies

Ga voor écht goed werkgeverschap!

poppetje wijzend links

Social media

ebook wetenswaardig mockup

In 10 stappen van Zelfstandige naar Werkgever


gifje Chantal die naar beneden wijst

Sprak dit je aan?

Sprak je dit aan? Schrijf je dan in mijn Wet & Werkvloer en krijg regelmatig super concrete tips om te gaan voor écht goed werkgeverschap!


Verder de materie induiken?
Check ook eens mijn blog / podcast!

 In mijn blogs deel ik je mijn mening en expertise over vraagstukken op het gebied van HR, arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Hoe combineer je mantelzorg met werk?

Hoe combineer je mantelzorg met werk?

Peter, een toegewijde zoon en werknemer, zit in een moeilijke situatie. Zijn moeder, die aan Alzheimer lijdt, is onlangs gevallen en hij heeft de hele nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Terug op het werk, vraagt hij zich af of er verlofregelingen zijn voor zijn rol...

Lees meer
Ouderschapsverlof en ziek: kies wijs!

Ouderschapsverlof en ziek: kies wijs!

Als arbeidsrechtjurist en HR-adviseur kom ik regelmatig in aanraking met complexe situaties in de praktijk. Een daarvan is de samenloop van ouderschapsverlof en ziekte. Dit veelvoorkomend scenario roept vaak vragen op bij zowel werkgevers als werknemers. Stel je voor,...

Lees meer
Wat je moet weten over de transitievergoeding

Wat je moet weten over de transitievergoeding

Als werkgever kom je soms voor onverwachte situaties te staan, zoals het afscheid nemen van een werknemer na een korte periode. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een reorganisatie, een arbeidsconflict of een mismatch. In sommige gevallen heeft je werknemer...

Lees meer