5 veel gestelde vragen over corona en werk

26 okt 2022

Ja, ik kan er niet omheen. Op het nieuws is het al benoemd: Met de winter in aantocht is er nu al een toename van het aantal ziekmeldingen door griep en corona’. Werkgevers halen de protocollen en richtlijnen weer uit de kast om deze opnieuw onder de aandacht te brengen bij hun medewerkers. Ondanks dat we nu 2 jaar ‘corona’ achter de rug hebben, merk ik nog steeds dat veel werkgevers worstelen met coronamaatregelen en de privacy van medewerkers.

Wat mag je nu allemaal wel en niet vragen of verlangen als werkgever?

Ik heb hieronder de 5 meeste gestelde vragen opgenomen die ik voorbij hoor komen bij werkgevers als het gaat om corona en werk.

1. Moet ik verplicht beleid voeren rondom corona?

Ja, je bent als werkgever wettelijk verplicht om de coronamaatregelen op te nemen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de meeste branche RI&E’s is er al een hoofdstuk corona opgenomen met vragen die je als werkgever moet beantwoorden. In je plan van aanpak geef je vervolgens aan welke de maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen als het coronavirus weer opkomt. Veel werkgevers werken dit in een protocol dan wel in een arbobeleid.

Ben je een kleine werkgever en niet aangesloten bij een branche? Dan kun je kijken op www.rie.nl. Hierin krijg je begeleiding bij het opstellen van een RI&E en zijn veel mogelijke risico’s zelfs al ingevuld.

2. Mag ik bij de ziekmelding vragen of de medewerker corona heeft?

Nee, je mag als werkgever niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. De medewerker kan dit uiteraard wel spontaan vertellen, maar dit mag je niet vervolgens alsnog noteren en verwerken. De medewerker heeft ook geen verplichting om dit te melden. De bedrijfsarts mag wél vragen aan de medewerker of er sprake is van corona. De bedrijfsarts kan dit niet één op één terugkoppelen aan de werkgever.

3. Mag ik een lijst bijhouden met medewerkers die corona hebben gehad?

Nee, ondanks dat je weet welke collega besmet is (geweest) met corona, mag je dit in beginsel niet registreren. Een uitzondering waarbij het mogelijk wel is toegestaan is op het moment dat dit nodig is in het kader van de bescherming van het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid of vitale belangen.

4. Mag ik medewerkers informeren dat een collega corona heeft?

Nee, dit mag niet op grond van de privacywetgeving. Dit mag ook niet als de medewerker in kwestie zelf aangeeft dat je deze informatie wel mag delen. De medewerker kan ervoor kiezen om dit zelf te vertellen aan de collega’s. Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld als je maatregelen moet nemen ter bescherming van medewerkers, waarbij kan worden opgemaakt welke medewerker corona heeft. Uiteraard kun je wel in het algemeen benoemen dat ‘een’ collega corona heeft, mits dit niet herleidbaar is naar een specifieke medewerker.

5. Mag ik mijn medewerker ontslaan bij het weigeren om zich te vaccineren?

Als een vaccinatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk, dan moet je in dat geval als werkgever eerst kijken of er andere passende beschermingsmaatregelen mogelijk zijn en, zo niet, of ander passend werk beschikbaar is. Is dit niet mogelijk, dan kun je ontslag overwegen. Hierbij kun je denken aan bepaalde functies in de zorg bijvoorbeeld.

Als vaccineren niet noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, kan je een vaccinatie niet afdwingen. Ook kan je een medewerker in dat geval niet ontslaan vanwege het weigeren om zich te vaccineren. Het is echter ook niet zo dat de medewerker het werken vanuit huis kan afdwingen, omdat de medewerker zich niet wil vaccineren. De keuze om niet te vaccineren komt voor risico van de medewerker. 

wetenswaardig hr chantal profielfoto

Chantal: HR & Juridisch Advies

Ga voor écht goed werkgeverschap!

poppetje wijzend links

Social media

ebook wetenswaardig mockup

In 10 stappen van Zelfstandige naar Werkgever


gifje Chantal die naar beneden wijst

Sprak dit je aan?

Sprak je dit aan? Schrijf je dan in mijn Wet & Werkvloer en krijg regelmatig super concrete tips om te gaan voor écht goed werkgeverschap!


Verder de materie induiken?
Check ook eens mijn blog / podcast!

 In mijn blogs deel ik je mijn mening en expertise over vraagstukken op het gebied van HR, arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Hoe combineer je mantelzorg met werk?

Hoe combineer je mantelzorg met werk?

Peter, een toegewijde zoon en werknemer, zit in een moeilijke situatie. Zijn moeder, die aan Alzheimer lijdt, is onlangs gevallen en hij heeft de hele nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Terug op het werk, vraagt hij zich af of er verlofregelingen zijn voor zijn rol...

Lees meer
Ouderschapsverlof en ziek: kies wijs!

Ouderschapsverlof en ziek: kies wijs!

Als arbeidsrechtjurist en HR-adviseur kom ik regelmatig in aanraking met complexe situaties in de praktijk. Een daarvan is de samenloop van ouderschapsverlof en ziekte. Dit veelvoorkomend scenario roept vaak vragen op bij zowel werkgevers als werknemers. Stel je voor,...

Lees meer
Wat je moet weten over de transitievergoeding

Wat je moet weten over de transitievergoeding

Als werkgever kom je soms voor onverwachte situaties te staan, zoals het afscheid nemen van een werknemer na een korte periode. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een reorganisatie, een arbeidsconflict of een mismatch. In sommige gevallen heeft je werknemer...

Lees meer